Nasza oferta

Oferta dla dzieci i młodzieży

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna ma na celu wstępne rozpoznanie problemu, zapoznanie się rodziny z psychoterapeutą, a następnie wstępne ustalenie trudności i dalszych kroków. Konsultacja psychologiczna zazwyczaj trwa trzy spotkania, na pierwszym następuje zebranie wywiadu z rodzicami dziecka/nastolatka, a na kolejnych zapoznanie się oraz zebranie informacji od dziecka/nastolatka. Następnie wspólnie podejmujemy decyzję o tym czy chcemy dalej razem pracować oraz czy jest taka potrzeba.

Psychoterapia indywidualna

Podjęcie psychoterapii z dzieckiem/nastolatkiem zawsze następuje po uprzednim otrzymaniu zgody osoby z którą mamy pracować oraz zależą od wieku rozwojowego oraz możliwości poznawczych dziecka/nastolatka. Psychoterapia z dzieckiem/nastolatkiem dość często przybiera postać zabaw, rozmów czy uczenia się różnych metod radzenia sobie z trudnościami. Dość często uzupełniona jest spotkaniami z rodzicami zawierającymi elementy psychoedukacyjne o tym, jak rodzice mają sobie radzić z własnymi trudnościami w kontekście relacji z dzieckiem.

 

Poradnictwo rodzicielskie

Wychowanie dziecka czasami stawia rodzica pod ścianą. Poradnictwo rodzicielskie ma za zadanie obudzić wewnętrzne zasoby rodzica do radzenia sobie z trudnościami w byciu rodzicem. Często przybiera ono formę psychoedukacji lub też wsparcia w codziennych trudnościach.

Oferta dla osób dorosłych

Konsultacja Psychologiczna

Konsultacja psychologiczna ma na celu wstępne rozpoznanie problemu, a następnie wstępne ustalenie trudności i dalszych kroków. Konsultacja psychologiczna zazwyczaj trwa trzy spotkania, na pierwszym następuje zebranie wywiadu, a na kolejnych nawiązanie wspólnej, obustronnej relacji. Następnie wspólnie podejmujemy decyzję o tym czy chcemy dalej razem pracować oraz czy jest taka potrzeba.

Psychoterapia uzależnień

Psychoterapia uzależnień może być podjęta po wcześniejszych konsultacjach i ustaleniu wspólnie z psychoterapeutą, że głównym obszarem do pracy będzie praca nad uzależnieniem (od substancji, od konkretnego zachowania) lub też nad doświadczanymi trudnościami, które wiążą się z doświadczaniem uzależnienia u osoby bliskiej (mówimy wtedy o terapii współuzależnienia).

Psychoterapia indywidualna

Warunki pracy, częstotliwość spotkań, a także długość terapii zależy od wielu czynników, ale głównie od postawionego rozpoznania, tj. widocznie doświadczalnych trudności osoby zgłaszającej się. Wobec tego, według ogólnych wytycznych ustalany jest indywidualny program terapeutyczny mający na celu redukcję objawów oraz naukę metod radzenia sobie z trudnościami.