mgr Jakub Pawlewicz

 

Ukończone studia:

 • Psychologia, spec. wspomaganie rozwoju, USWPS
 • Pedagogika, spec. resocjalizacja, UKW
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Crescentia – w trakcie
 • Specjalizacja z psychologii klinicznej, UG – w trakcie
 • Seksuologia praktyczna, SWPS – w trakcie
 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, KCP
 • Psychotraumatologia Praktyczna, FPCP
 • Oligofrenopedagogika, TWP

Ukończone kursy, szkolenia:

 • „Szkolenie podstawowe EMDR, level 1”, Fundacja VitaMelius
 • „Szkolenie dla liderów Family Connections”, PTDBT
 • „Wprowadzenie do terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT)”, PTDBT
 • „Trening umiejętności terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT)”, PTDBT
 • „Dialektyczna terapia behawioralna w pracy z młodzieżą (DBT-A)”, Pracownia CBT
 • „Praca z ciałem i techniki terapii zabawą w obniżaniu napięcia i regulacji wysoko wrażliwych dzieci”, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki
 • „Techniki relaksacji dzieci i młodzieży”, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki
 • „Terapia zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą”, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki
 • „Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu”, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki
 • „Dziecko z zaburzoną więzią i traumą nadużyć”, Pro Familia
 • „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym”, TherapyTools
 • „Kreatywne interwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży”, TherapyTools
 • „Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo-behawioralnym”, TherapyTools
 • „Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej”, Pracownia Pomocy Psychologicznej Ośrodek Szkoleniowy
 • „Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży”, WIP
 • „Terapia schematów”, SENSICA
 • „Stosowana analiza zachowania w pracy w zakresie zaburzeń wypróżniania”, CDiTZR
 • „Tiki – diagnoza i terapia”, Poza Schematami
 • „Praca z nastolatkami z niską samooceną”, Poza Schematami
 • „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju”, SYNAPSIS
 • „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym, Etap I i II”, Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku
 • „Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”, Ośrodek FASTRYGA
 • „Kurs Edukatorów Seksualnych”, Bliżej Siebie
 • „Pomoc Psychologiczna dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym”, PARPA
 • „Terapia behawioralna trudnych zachowań u dzieci (do 10-12 roku życia)”, Crescentia
 • Uprawnienia diagnostyczne: Bateria-GIM i 16plus; Skala Inteligencji Stanford-Binet 5; Bateria PU1; Bateria-5/6R; Bateria-7/9 i 10/12, PTPiP
 • „Zabawy bez obawy – jak pomóc dziecku, które przeżyło traumę?”, Instytut Pomocy Profesjonalnej
 • „Zaburzenia jedzenia u dzieci”, CTZO
 • „Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”, TPIPU, WOTUIW
 • „Szkolenie dla realizatorów szkolnych programów edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień”, PTZN
 • „Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku”, Quercus
 • „Wczesne wykrywanie zaburzeń psychicznych”, IPIN
 • „Tik? Tak? Kształtowanie właściwych postaw wobec osób z zespołem Tourette’a”, PSST
 • „Dna-V – Zastosowanie modelu elastyczności psychologicznej oraz psychologii pozytywnej w pracy z dziećmi i nastolatkami”, ACBC Polska
 • „Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania”, ETOH
 • „Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka”, ETOH
 • „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, Niebieska Linia
 • „Przygotowanie do zawodu profilaktyka uzależnień”, PROFNET
 • „Wolontariat – dobry krok!”, MONAR
 • „Wykorzystanie bajki i relaksacji w pracy z dzieckiem”, SET
 • „Żałoba w systemie rodzinnym”, TRR
 • „Teatr Plus Minus”, WOAK
 • „Teatr jako plac zabaw”, WOAK
 • „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży (alkohol, tytoń, narkotyki), CDN TWP
 • „ABC origami”, TWP
 • „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy”, ADIUTOR
 • „Trening interpersonalny”, Terapeutica